الزام بازرسان کار به رعایت آیین‌نامه جدید ایمنی

الزام بازرسان کار به رعایت آیین‌نامه جدید ایمنی

معاون روابط کار وزارت کار از بازرسان کار خواست تا در بازرسی از کارگاه‌ها، از مفاد آیین نامه جدید برای نظارت بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده کنند.

۱۴۰۱/۴/۲۵
اخبار مهم
موانع توسعه صنعت نوین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور و لزوم حمایت‌های همه جانبه از این صنف

موانع توسعه صنعت نوین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور و لزوم حمایت‌های همه جانبه از این صنف

موانع توسعه صنعت نوین فروشگاه های زنجیره ای و لزوم حمایت های همه جانبه از این صنف کارآفرین مورد بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۵/۷